Menu
Follow:

ตารางเปรียบเทียนอุณภูมิ เซลเซียส - ฟาเรนไฮ

สูตรการคำนวณ

จากฟาเรนไฮต์เป็นเซลเซียส
(F - 32) x 5/9


จากเซลเซลเซียสเป็นฟาเรนไฮต์
(C x 9/5) + 32

หรือดูจากตารางเปรียบเทียบนะคะ

เว็บไซต์ที่รวบรวมเมนูอาหาร รีวิวร้านอาหาร

Add Comment