Menu
Follow:

I am delicate เครื่องดื่มสำหรับคนกรุ๊ปเลือดเอบี

การดื่มกินตามกรุ๊ปเลือด ได้มีข้อพิสูจน์ทั้งทางการแพทย์แผนตะวันตกและตะวันออก ว่ามีผลต่อเจ้าของกรุ๊ปเลือดโดยตรง ทั้งยังมีเหตุและผลประกอบให้เข้าใจได้ง่าย เช่น เลือดกรุ๊ปโอ เป็นเลือดกลุ่มแรกของมนุษย์ ซึ่งแต่เดิมมนุษย์ ดำรงชีวิตด้วยการล่าสัตว์ ดังนั้นร่างกายจะมีสุขภาพดี เมื่อได้รับอาหารประเภทโปรตีน น้ำย่อยมีความเป็นกรดสูง ต่อมาเมื่อมนุษย์ มีการอาศัยรวมกันเป็นกลุ่มตั้งถิ่นฐานเป็นหลักแหล่งมีการทำเกษตรกรรมทดแทนการล่าสัตว์ ดังนั้นจึงมีเลือดกรุ๊ปเอเกิดขึ้น ดังนั้น มนุษย์เลือดกรุ๊ปเอ จึงเหมาะกับอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรต แต่ร่างกายจะไม่เหมาะกับอาหารประเภทโปรตีน ต่อมาสักอีกระยะมนุษย์เริ่มมีการปรับตัว มีการผสมผสานอย่างลงตัวมากขึ้น ระหว่างการล่าสัตว์และการเพาะปลูก จึงเกิดเลือดกรุ๊ปบีขึ้น จะสังเกตได้ว่ามนุษย์กลุ่มนี้ สามารถกินได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นโปรตีนหรือคาร์โบไฮเดรต ส่วนเลือดกรุ๊ปสุดท้ายคือ กรุ๊ปเอบี เกิดมาเมื่อ 1000 กว่าปี จากการผสมระหว่างเลือดกรุ๊ปเอกับบี จะมีข้อจำกัดในการกินมากกว่ากรุ๊ปอื่น เพราะมีกรดในกระเพาะน้อยเหมือนกรุ๊ปเอ แต่มีความต้องการโปรตีนใกล้เคียงกับกรุ๊ปบี

ขอขอบคุณกิจกรรมเวิร์คชอปสปาดริงค์ ณ เซลล์ แกลเลอรี่ โครงการ เดอะ เบส แจ้งวัฒนะ ค่ะ

เว็บไซต์ที่รวบรวมเมนูอาหาร รีวิวร้านอาหาร

Add Comment