Menu
Follow:

ความลับในสาหร่ายทะเลอบกรอบ

สาหร่ายทะเลอบกรอบ ถือเป็นอาหารว่างเทรนด์ใหม่มาแรง ที่กำลังได้รับความนิยมอย่างสูง

ด้วยความที่ทำมาจากสาหร่ายทำให้ภาพลักษณ์ออกมาดูดี เป็นของทานเล่นที่มีประโยชน์ เพราะในสาหร่ายมีไอโอดีนและแร่ธาตุต่างๆ หลายชนิด ซึ่งดีต่อสุขภาพ แต่ถึงแม้จะดูดีมีประโยชน์แค่ไหน ก็ไม่ควรมองข้ามเรื่องความสะอาดปลอดภัยด้วยเช่นกัน

จากการเฝ้าระวังเรื่องการปนเปื้อนของสิ่งที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพในสาหร่ายทะเลในอดีตพบว่า ปัญหาสำคัญที่พบในสาหร่ายทะเลกินเล่นก็คือ การปนเปื้อนของสารแคดเมียม ซึ่งหากเราได้รับสารดังกล่าวในปริมาณมากอาจทำให้เกิดพิษเฉียบพลันได้ แต่ส่วนใหญ่โรคที่เกิดจากแคดเมียมมักเป็นชนิดเรื้อรัง คือได้รับแคดเมียมติดต่อกันเป็นเวลานานๆ เช่น โรคปอดเรื้อรัง โรคมะเร็ง โรคความดันโลหิตสูง

นิตยสาร “ฉลาดซื้อ” เราจึงสุ่มเก็บตัวอย่างสาหร่ายทะเลอบกรอบยี่ห้อดังๆ ที่วางขายอยู่ตามร้านค้าและซูเปอร์มาเก็ตทั่วประเทศ จำนวน 18 ยี่ห้อ เพื่อนำมาทดสอบหาสารปนเปื้อน ไม่ว่าจะเป็น แคดเมียม ตะกั่ว อะฟลาท็อกซิน รวมถึงการตรวจหาปริมาณของโซเดียม

ซึ่งจากการทดสอบพบว่า สาหร่ายทะเลอบกรอบที่นำมาทดสอบครั้งนี้ พบสารแคดเมียมปนเปื้อนในทุกตัวอย่าง โดยมีหลายยี่ห้อที่มีค่าแคดเมียมสูงกว่าที่มาตรฐานสากลกำหนดคือ 0.2 มิลลิกรัม/กิโลกรัม (ส่วนในประเทศไทยยังไม่มีการกำหนดค่ามาตรฐานของแคดเมียม) ขณะที่สารตะกั่วก็มีอยู่ในหลายยี่ห้อ แต่อยู่ในปริมาณที่ไม่เกินจากค่าเฉลี่ยที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศไว้ ส่วนอะฟลาท็อกซินพบเพียงไม่กี่ยี่ห้อ ซึ่งปริมาณที่พบก็ไม่สูงเกินกว่าที่ระบุในประกาศของกระทรวงสาธารณสุขเช่นกัน

แม้สาหร่ายทะเลอบกรอบจะเป็นของทานเล่นที่มีประโยชน์ แต่ก็ไม่ควรรับประทานในปริมาณมากเกินไ ป ควรกินแต่น้อย พอดีๆ เพราะรสชาติเค็มจะทำให้ร่างกายได้รับโซเดียมสูง นอกจากนี้จากการทดสอบก็พบว่ามีการปนเปื้อนของแคดเมียมในปริมาณที่ค่อนข้างสูง แม้ว่าเมื่อเทียบในปริมาณหนึ่งหน่วยบริโภคจะถือว่าเล็กน้อย แต่เราก็ไม่ควรสะสมสารโลหะหนักไว้ในร่างกายมากเกินไปจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพในอนาคต

เว็บไซต์ที่รวบรวมเมนูอาหาร รีวิวร้านอาหาร

Add Comment